walk pleit voor een stad waar voetgangers zichtbaar en actief zijn, op straat en in de openbare ruimte, maar ook in het maatschappelijke en politieke debat. walk wil garanderen dat voetgangers en stappen voorrang krijgen, op alle niveaus.
walk pleit voor een Brussels Hoofdstedelijk Gewest op mensenmaat, waar te voet gaan de norm is. walk brengt Brusselse actoren samen rond het thema te voet gaan, of het nu in je vrije tijd is of in het dagelijkse leven.

Zin om mee te doen? Ontdek waar we ons voor inzetten10 goede redenen om lid te worden en wie het manifest ondertekende.

doe mee

 
jointhewalk-VersAvMartinPecheur.JPG
flèche2_jaune.png

Laten we ons samen
inzetten om

01

het recht op wandelen te garanderen en ervoor te zorgen dat iedereen ervan kan genieten

02

te voet gaan gemakkelijk, veilig en aangenaam te maken voor iedereen

03

aan voetgangers en wandelaars een coherent netwerk en optimale plaats in de publieke ruimte te garanderen

04

05

initiatieven die gunstig zijn voor voetgangers en wandelaars zichtbaar te maken en te verrijken

06

te voet gaan aan te moedigen door de voordelen ervan in de kijker te zetten

07

bestaande krachten te bundelen en een netwerk van kennis, tools en diensten voor voetgangers en voor het voetgangersbeleid uit te bouwen.

te voet gaan te promoten als de belangrijkste verplaatsingswijze van Brusselaars voor een gezellige, duurzame stad waar alles dichtbij is

Lid zijn

Hoor je bij een organisatie, een vereniging, een collectief, een buurtcomité die activiteiten voor voetgangers op poten zet of bezig is met het voetgangersbeleid? 

Word dan lid. Want als lid van walk:

Kan je terecht bij één centraal platform met al je vragen, bekommernissen en initiatieven rond het thema voetgangers en stappen.

Maak je deel uit van een dynamisch netwerk, versterk je de stem van voetgangers en ontmoet je andere organisaties, deskundigen en pleitbezorgers van voetgangers en wandelen in Brussel.

Deel je je activiteiten met geëngageerde medestanders voor wie vraagstukken over te voet gaan net zo belangrijk zijn als voor jou.

Kan je rekenen op een woordvoerder en op een vertegenwoordiger die de rechten en belangen van voetgangers en wandelaars behartigt.

Neem je deel aan discussies en denkoefeningen die het voetgangersbeleid vooruit helpen en breng je mee een voetgangerscultuur tot stand.

Heb je een directe toegang tot een gesprekspartner van het gewestelijke voetgangersbeleid.

Beschik je over een overlegplatform om te mobiliseren, samen te werken en synergiën tot stand te brengen.

Draag je bij aan de campagne Slow Ways Weekend in Brussel.

Onderschrijf je het manifest, neem je deel aan de voetgangersdynamiek en draag je bij aan het uittekenen van een stad op mensenmaat, waar stappen de norm is.

Neem je deel aan de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering en kan je zo ook mee richting geven aan de keuzes van het platform.

merci! bedankt! thank you!

sluit je bij ons aan.png

de ondertekenaars

Dit zijn de verenigingen, collectieven, buurtcomités en andere actoren die het manifest van walk al ondertekend hebben.

Architecture Workroom Brussels

Atingo

BrukselBinnenste
Buiten

BeneCamino

Coordination Senne

Inter- Environnement
Bruxelles

quote + lien

Quartier WielsWijk

Tous à Pied

Voetgangers-beweging

WePlog

Brussels
hates pedestrians

Heroes for zero

Réseau Idée

Fédération 
Francophone Belge de Marche Populaire

Jij ?