Bouwstenen voor Toekomstplekken / Des Blocs de Construction pour les Lieux d'Avenir (FR-NL)
za 16 okt. | Zinneke, Masuiplein

Bouwstenen voor Toekomstplekken / Des Blocs de Construction pour les Lieux d'Avenir (FR-NL)

Prêt pour la Grande Rénovation de notre environnement ? // Klaar voor De Grote Verbouwing van onze leefomgeving?
Les inscriptions sont closes

Heure et lieu

16 okt. 14:00 – 18:00
Zinneke, Masuiplein, Pl. Masui, Bruxelles, Belgium

À propos de l'événement

/FR/

Prêt pour La Grande Rénovation de notre environnement ?  Pendant l’Archiweek (Urban.Brussels), qui se déroule du 11 au 17 octobre, nous explorons à pied notre propre cadre de vie. Nous vous emmenons dans des lieux d'avenir : des lieux dont l'objectif ambitieux est d'être un levier pour habiter, travailler et vivre ensemble différemment dans la ville.

DES BLOCS DE CONSTRUCTION POUR LES LIEUX D'AVENIR:  Les quartiers situés au nord du Pentagone de Bruxelles sont en pleine mutation. Et ce n'est pas la première fois. Cette partie de la ville a subi une énorme transformation depuis les années 1970, qui n'a malheureusement pas apporté la vie urbaine espérée. La hausse des taux d'inoccupation des tours de bureaux du Quartier Nord a obligé les promoteurs à élaborer de nouveaux plans. Ils veulent transformer le quartier en un lieu multifonctionnel et durable. Mais il y a aussi beaucoup de mouvement dans les quartiers autour de Bruxelles-Manhattan.  Nous vous emmenons le long de ces lieux d'avenir : des lieux qui ont pour ambition d'être un levier pour mieux vivre, travailler et être ensemble dans la ville.

Nous commençons la promenade dans les ateliers de Zinneke, un nouveau atelier-école et un moteur de quartier dans le quartier de Masui. Nous traversons le quartier en passant par le Zennepark et le canal en passant par le Redersbrug, en passant par des initiatives inspirantes et des nœuds significatifs où l'histoire et l'avenir du Quartier Nord et de la zone du canal se rejoignent. La promenade se termine dans la rue Picard, où les citoyens ont pris en main l'avenir de la rue. Nous y assisterons à l'ouverture d'une exposition de photos sur les actions du collectif de citoyens dans la Barmacie, un lieu de rencontre temporaire pour les habitants du quartier.

La promenade a lieu le samedi 16 octobre 2021 dans le cadre de l'ArchiWeek et du Slow Ways Weekend et fait partie de De Grote Verbouwing 2020-2030.

Infos pratiques

Départ : 14h aux ateliers de Zinneke (Masuiplein 13, Schaarbeek)

Fin : 18h à la Barmacie (Boulevard du Jubilé 79, Molenbeek-Saint-Jean)

Langue : alternance entre le français et le néerlandais

Coût : gratuit  Inscrivez-vous via https://degroteverbouwing.eu/forms/inscriptions+promenades+de+la+grande+rnovation/?hash=70efdf2ec9b086079795c442636b55fb

Organisateur

La Grande Rénovation 2020-2030

https://degroteverbouwing.eu/

/NL/

Klaar voor De Grote Verbouwing van onze leefomgeving? Tijdens de Archiweek (Urban.Brussels) die plaatsvindt van 11-17 oktober, gaan we al wandelend op verkenning in onze eigen leefwereld. We nemen je mee langs toekomstplekken: plaatsen met de ambitieuze doelstelling een hefboom te zijn om anders te gaan wonen, werken en samen te leven in de stad.

BOUWSTENEN VOOR TOEKOMSTPLEKKEN:

De wijken ten noorden van de Brusselse vijfhoek zijn in volle verandering. En niet voor het eerst. Dit stadsdeel onderging sinds de jaren ’70 een enorme transformatie, die helaas niet het verhoopte stedelijk leven met zich meebracht. Stijgende leegstand in de kantoortorens van de Noordwijk noopte de ontwikkelaars tot nieuwe plannen. Ze willen van de wijk een multifunctionele, duurzame wijk maken. Maar ook in de wijken rond het Brussels Manhattan is er heel wat aan het bewegen. We nemen je mee langs deze Toekomstplekken: plaatsen met als doel een hefboom te zijn om beter te gaan wonen, werken en samen te leven in de stad.

We starten de wandeling in de werkplaatsen van Zinneke, een nieuwe maakleerplek en wijkmotor in de Masuiwijk. We doorkruisen de wijk via het Zennepark en gaan het Kanaal over via de Redersbrug langs inspirerende initiatieven en betekenisvolle knooppunten, waar de geschiedenis en toekomst van de Noordwijk en de Kanaalzone samenkomen. De wandeling eindigt in de Picardstraat, waar burgers de toekomst van de straat in eigen handen hebben genomen. Daar pikken we de opening mee van een fototentoonstelling over de acties van het burgercollectief in de Barmacie, een tijdelijke ontmoetingsplek voor de buurtbewoners.

De wandeling vindt plaats op zaterdag 16 oktober 2021 in het kader van de ArchiWeek en het Slow Ways Weekend en is onderdeel van De Grote Verbouwing 2020-2030.

Praktische info

Start: 14u aan de werkplaatsen van Zinneke (Masuiplein 13, Schaarbeek) 

Einde: 18u in de Barmacie (Jubelfeestlaan 79, Sint-Jans-Molenbeek) 

Taal: afwisselend Frans/ Nederlands Kostprijs: gratis

Schrijf je in via https://degroteverbouwing.eu/forms/inschrijvingen+wandelingen+van+de+grote+verbouwing/?hash=c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf&fbclid=IwAR0GP7g8GK0GJpD9aXOMeGOpBvGmye-I68la7L8lw_Irdd6B8QV9tI9wZyM

Organisator

De Grote Verbouwing

https://degroteverbouwing.eu/

Partager cet événement