Interview met Heroes for Zero
In januari vieren we 1 jaar zone 30 in Brussel. Wat is jullie analyse van deze maatregel?

Globaal gezien wel positief: cijfers tonen aan dat zowel de snelheid als het aantal ongevallen daalt. Het invoeren van de zone 30 was dus zeker een goede beslissing en is ook helemaal in lijn met het mobiliteits- en verkeersveiligheidsprogramma van Brussel. Maar, er mag wel meer controle komen in de toekomst. Het aantal controles varieert fel van gemeente tot gemeente: in de zone rond het Noordstation zijn ze bijvoorbeeld strenger dan in het centrum van Brussel. Er is dus zeker nog ruimte voor verbetering. Handhaving is natuurlijk uiterst belangrijk maar infrastructuur blijft volgens ons de meest efficiënte manier om snelheid te doen dalen. Er zijn nog te veel straten waar auto’s rechtdoor kunnen door racen.


In Oslo hebben ze de ‘vision zero’ gehaald, welke lessen kunnen we van hen leren?

In scandinavische landen is verkeersveiligheid en vision 0 een prioriteit in alle overheidsdiensten, op alle niveau’s. Dat is in Brussel minder het geval: de verkeersveiligheidsdienst van Brussel Mobiliteit maakt hier natuurlijk een prioriteit van maar de veiligheid van zwakke weggebruikers wordt nog vaak aan de kant gelegd in sommige projecten.


Jullie hebben tijdens het Andere Atelier een lezing gehouden met Ida Kongsrud van Oslo. Welke lessen halen jullie hieruit? Wat zouden we in Brussel kunnen toepassen?

Hun project rond schoolomgevingen is zeer interessant. Wij werken nu met schoolstraten en leggen de focus op de straat waar de school zich bevindt. In Oslo zoomen ze uit en nemen ze de hele zone rond de school, de zogenaamde Heart Zones, mee in hun plannen. Dit is echt zinvol: een studie van VIAS heeft immers aangetoond dat de meeste ongevallen naar en van school niet voor de schoolpoort gebeuren, maar wel onderweg.


En zijn er nog andere specifieke maatregelen voor voetgangers?

Ja, wat ons opviel is dat de voetpaden in Oslo altijd leeg zijn: geen palen, slecht geparkeerde auto’s of andere obstakels. De trottoirs zijn voor de voetgangers alleen, dat geeft een gevoel van ruimte en veiligheid.


Als jullie nu één maatregel zouden kunnen invoeren voor meer verkeersveiligheid, welke zou dat zijn?

Doorlopende trottoirs! Maar dan wel zo aangelegd dat het de autobestuurders aantoont dat zij in de zone van de voetgangers aankomen en niet andersom. Aangename, veilige en makkelijke oversteekplaatsen zijn essentieel.