top of page
Walk_noir.png

Verklaring van de persoonlijke
levenssfeer

Wij maken er een punt van de persoonlijke levenssfeer van onze gebruikers te respecteren en hun persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende wetgeving te behandelen. 

Dit privacybeleid is bedoeld om je transparante informatie te verschaffen over de gegevens die wij verzamelen, het doel van het verzamelen ervan, hoe wij ze gebruiken en de rechten die jij hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. 

 

Wij vestigen je aandacht op de noodzaak dit beleid zorgvuldig te lezen. Mocht je nog vragen hebben, neem dan zeker contact met ons op via e-mail > info@walk.brussels.

1. Wie is de verantwoordelijke van de behandeling van jouw gegevens?

2. Met welk doel verzamelen wij je gegevens?

 

 Walk.Brussels verzamelt jouw gegevens hoofdzakelijk voor: 

 

 

 • Deelname aan activiteiten en projecten 

 • Follow-up en antwoorden op verzoeken om advies en begeleiding 

 • Om verzoeken om informatie te beantwoorden 

 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen 

 • Beheer van leden en lidmaatschappen

 • Verwerking van aankopen, beheer van klanten en leveranciers 

 • Partnerschappen en samenwerkingsverbanden 

 • Beheer in verband met de coördinatie van vrijwilligers 

 • Bestuur van de vereniging 

 • Subsidieverlening door de overheid 

 • Public relations en direct marketing

 • Om tevredenheidsenquêtes te houden over evenementen waarvoor de gebruiker zich inschrijft 

 • Voor elk ander doel waarvoor de gebruiker uitdrukkelijk zijn toestemming heeft gegeven.

Walk.Brussels is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.  

 

Walk.Brussels vzw

Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel

KBO nr: 0763.755.036

info@walk.brussels

flèche3_jaune.png
flèche2_jaune.png

3. Welke zijn de gegevens die wij verzamelen?

 

Volgend uit de doelstellingen beschreven in punt 2, zijn de - al dan niet persoonlijke - gegevens die aan Walk.Brussels worden meegedeeld, de gegevens die jij vrijwillig aan ons hebt meegedeeld tijdens je navigatie op de website, door het invullen van de formulieren of nieuwsbrieven op de website, via de mobiele applicatie of de sociale netwerken gelinkt aan Walk.Brussels. Dit omvat de volgende categorieën van gegevens:  

 

 • identificatiegegevens, zoals voor- en achternaam, geslacht, e-mailadres, geboortedatum en fysieke contactinformatie; 

 • Bankgegevens die nodig zijn voor de Dienst, zoals bankrekeningnummers, IBAN en BIC/SWIFT; 

 • factureringsinformatie; 

 • communicatie tussen jou en Walk.Brussels; 

 • het type domein waarmee je verbinding maakt met het internet; 

 • het aan jou toegewezen IP-adres; 

 • de datum en het tijdstip van je toegang tot onze site; 

 • locatiegegevens of andere communicatiegegevens; 

 • de pagina's die je op onze site hebt bezocht; 

 • het type browser, platform en/of besturingssysteem dat je gebruikt; 

 • de zoekmachine en de trefwoorden die zijn gebruikt om de site te vinden; 

 • je browsing-voorkeuren; 

 • alle andere gegevens die je ons eventueel verstrekt. 

4. Op welke manieren verzamelen wij je gegevens?

 

De meeste van je gegevens worden ons meegedeeld door jouw actieve tussenkomst. Andere gegevens, zoals de datum en het tijdstip waarop je onze site bezoekt, de pagina's die je raadpleegt of je locatiegegevens, worden automatisch verzameld, via de geraadpleegde servers en de op onze site geplaatste "cookies".

5. Zijn je gegevens beschermd?

 

Wij maken er een punt van dat wij de privacy van onze gebruikers respecteren. Wij hanteren een strikt privacybeleid en nemen alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze servers, voor zover mogelijk, elk ongeoorloofd uitlekken, vernietigen, verliezen, onthullen, gebruiken, openen of wijzigen van je gegevens voorkomen.  

6. Gedurende hoeveel tijd bewaren wij je gegevens?

 

Wij bewaren je gegevens zo lang als nodig is om de doeleinden en doelstellingen te verwezenlijken (zie punt 2). Zodra dit doel is bereikt, worden de gegevens gewist. 

 

7. Wat zijn jouw rechten en hoe kan je die uitoefenen?

Je kan te allen tijde verzoeken om inzage in, toegang tot, rectificatie van, verwijdering van, overdracht van je gegevens en bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens, alsmede verzoeken om beperking daarvan. Om dit te doen, volstaat het ons een e-mail te sturen naar info@walk.brussels. Wij zullen dan ons uiterste best doen om zo snel mogelijk te doen wat nodig is. 

 

8. Wie heeft toegang tot je gegevens en aan wie worden ze bekendgemaakt?

 

Onze werknemers en onderaannemers hebben slechts toegang tot jouw gegevens voor zover dat nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden (zie punt 2). Elk van hen is onderworpen aan een verplichting tot strikte vertrouwelijkheid.

 

9. Geven wij je gegevens door aan het buitenland?

 

Ja, in het kader van onze enquêtes wordt een internationale overdracht "EU naar VS" verricht met inachtneming van de wettelijke bepalingen die in de GPDR zijn aangekondigd. Er worden geen gevoelige gegevens verzameld of doorgegeven. 

 

10. Hoe onze informatie ontvangen?

 

Met jouw toestemming of op basis van ons rechtmatig belang in onze relatie, zullen wij je abonneren op onze nieuwsbrief en je andere soortgelijke producten of diensten aanbieden die voor jou interessant kunnen zijn. Je kunt je te allen tijde uitschrijven en je toestemming voor deze mededelingen intrekken door een e-mail te sturen naar info@walk.brussels.

11. Wat is ons gegevensbeleid ten aanzien van gegevens van minderjarigen?

 

Onze site is niet bedoeld voor kinderen onder de 18 jaar. Als je ontdekt dat jouw minderjarig kind ons persoonsgegevens heeft verstrekt zonder jouw toestemming, neem dan contact met ons op via info@walk.brussels.

12. Wat gebeurt er wanneer deze verklaring wordt gewijzigd?

 

Indien wij wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen wij je daarvan op de hoogte stellen via onze website. Vergeet niet om het Privacybeleid regelmatig te controleren en het liefst telkens wanneer je onze site bezoekt. De ingangsdatum van de verklaring staat bovenaan dit document.

13. Wat te doen in geval van een geschil?

 

Lange processen zijn voor niemand goed. In geval van een geschil tussen ons, verbinden wij ons ertoe een dialoog te voeren en open te staan voor het vinden van een minnelijke schikking. Je kunt ook contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.  

 

bottom of page